Werkwijze

De hulpvraag

U kunt uw hulpvraag telefonisch of via de mail aan ons stellen. Bekijk hier de contactgegevens. Binnen 3 werkdagen wordt u gecontacteerd door één van onze vrijwilligers.

In veel gevallen komen wij fysiek langs voordat de hulp wordt verleend. Wij voeren dan een inventarisatie uit. Zo bepalen we wat echt nodig is aan hulp en/of klussen om leefbaar te wonen. Uiteraard doen wij de inventarisatie op een inlevende en luisterende wijze.

Waar kijken we naar?

We kijken specifiek naar 3 punten:

  1. Is de hulpvraag echt noodzakelijk of welke onderdelen van de hulpvraag zijn echt noodzakelijk?
  2. Zijn er mensen in het eigen netwerk die dit kunnen oppakken?
  3. Is er financiële ruimte om het zelf op te pakken?

Zo niet: wij helpen de hulpvrager graag!

Wanneer de hulpvraag is ‘goedgekeurd’ brengen wij uw hulpvraag onder bij één van de aangesloten kerken. En gaat een vrijwilliger van één van de kerken bij u aan de slag. Uiteraard op een tijdstip wanneer het voor beide – hulpvrager en vrijwilliger – uitkomt.

Mocht de hulp buiten onze kaders vallen dan proberen wij u alsnog te helpen. Door u door te verwijzen naar één van de instanties die u wel kunnen helpen. U kunt ook zelf een kijkje nemen bij onze partners.

Voordat u uw hulpvraag indient is het verstandig om eerst even te kijken op de pagina: ‘Welke hulp bieden wij?‘.

Hulp →