Welke hulp bieden wij?

Allereerst: wij bieden financiële hulp onder zeer strikte voorwaarden. En dan tot maximaal 350 euro. Zie hiervoor de pagina over ons (gedeelte over Noodfonds Diamant Goes).

Wat doen we wel

  • Algemene klusjes waarbij geen specialistische vaardigheden worden vereist. Te denken valt aan het leggen van een vloer. Ophangen van verlichting. Ophangen van raambekleding. Alles onder voorbehoud van het meest noodzakelijke om acceptabel te kunnen leven.
  • Boodschappen doen voor mensen die (tijdelijk) geen mogelijkheden hebben.
  • Taxi ritten uitvoeren voor mensen die (tijdelijk) geen mogelijkheden hebben.
  • Alle naastenplicht/liefdediensten. Hierdoor willen wij uitstralen wie we als Christenen voor onze omgeving willen zijn. Nog meer wie God voor Goes en deze wereld wil zijn.

Bovenstaande hulp bieden wij maximaal 3 maanden. In overleg met de hulpvrager kijken we hoe we de hulp kunnen overdragen.

Wat doen we niet

  • Als een gratis klussen/bouwbedrijf fungeren. We hebben hiervoor niet de juiste mensen en capaciteiten.
  • Hulp bieden waar het element noodzaak wordt gemist. U kunt hierbij denken aan het verfraaien van de woning. Het opruimen van rotzooi (wat nog op zolder of in het schuurtje stond).
  • Het verfraaien en onderhoud van tuinen.
  • Psychosociale hulpverlening. We hebben hiervoor niet de juiste mensen en capaciteiten.
  • Allerlei goederen leveren tegen al dan geen vergoeding. Voorbeelden zijn huisraad, rollators, fietsen, medische hulpmiddelen etc. Wij verwijzen u daarvoor door naar één van de kringloopwinkels in Goes.

Heeft u structurele financiële hulp nodig? Of een groter geldbedrag nodig? Dan verwijzen wij u naar de pagina van onze partners.

Partners →