Over ons

Diaconaal Platform Goes (DPG)

In vele kerk- en geloofsgemeenschappen houdt de diaconie zich bezig met het omzien naar de noden van mensen uit en buiten de eigen gemeenschap. Ze zien het als hun (Bijbelse) opdracht deze mensen een helpende hand toe te steken, maar vooral ook naar hen te luisteren en met hen mee te leven.

Het ontstaan van DPG

De diaconieën van de meeste geloofsgemeenschappen in de gemeente Goes hebben sinds 2014 de handen ineengeslagen. Samen willen ze, naast de bestaande hulpverleningsorganisaties die door professionals of door vrijwilligers worden geleid, zich met een eigen samenwerkingsverband in te zetten voor de steeds groter wordende maatschappelijke nood. Het Diaconaal Platform Goes (DPG) werd daarmee een feit. Binnen het samenwerkingsverband vindt 2 tot 3 keer per jaar beleidsafstemming plaats tussen diaconieën van kerken.

Naast het samenwerkingsverband DPG was om praktische en juridische redenen een stichting nodig onder andere om de geldstromen praktisch te regelen. Het DPG bepaalt wie in het stichtingsbestuur plaats neemt. In de praktijk vormt het stichtingsbestuur het dagelijks bestuur van het Diaconaal Platform en de gelieerde activiteiten. Verder vallen de doelstellingen van de Stichting geheel samen met die van het Diaconaal Platform Goes. Het stichtingsbestuur bereidt de vergaderingen van het Diaconaal Platform Goes voor. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd over de financiën van het DPG die in de stichting zijn ondergebracht.

Heeft u vragen over het samenwerkingsverband DPG of de stichting?

Mail ons →
Het stichtingsbestuur wordt gevormd door:

Kees Eckhardt (voorzitter)
Frans Hamelink (penningmeester)
Klaas van der Woude (secretaris)

Diamant Goes

Welke hulpvragen Diamant oppakt leest u op onze pagina welke hulp bieden wij.

Diamant is het gezicht (praktische uitvoering) van de gezamenlijke diaconieën naar buiten toe. Vanuit 12 kerken in Goes zorgen wij dat de hulpvragen worden opgelost. Deze 12 kerken leveren vrijwilligers om de hulpvragen uit te voeren. Diamant heeft hiermee een coördinerende taak. Met uitvoerende bedoelen wij: de hulpvragen uit de maatschappij koppelen aan vrijwilligers uit de kerken. De vrijwilligers uit de kerken hebben een uitvoerende taak bij de hulpvragers thuis.

Mail ons →

Noodfonds Diamant Goes

Het noodfonds valt onder Diamant Goes. Het werkt samen met alle mogelijke instanties die betrokken zijn voor een hulpvraag (zie bijvoorbeeld pagina partners). In het bijzonder werkt het noodfonds samen met het Leger des Heils (afdeling Goes). Wanneer een beroep op het noodfonds gedaan wordt, vinden er, indien nodig, één of meerdere gesprekken plaats met de hulpvrager.

Hulpvormen kunnen zijn:

✓ Giften met in principe een maximum van € 350,-. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.
✓ Dit bedrag wordt bij voorkeur omgezet door het (mee) betalen van bepaalde goederen of diensten die noodzakelijk zijn. De werkgroep noodfonds ziet er op toe dat dit bedrag ook werkelijk besteed wordt zoals bedoeld.
✓ Hulp is bedoeld voor inwoners van gemeente Goes.

Denkt u in aanmerking te komen voor het noodfonds benader ons dan via de pagina contact en wij brengen u met de juiste personen in aanraking.